živnostenský list
Živnostenský registr
Nebo-li živnostenský rejstřík, online dostupná data o firmách, službách a následně korektnosti nabízených služeb v databázi živností včetně historie vývoje firmy - živnostníka. Zkontrolujte sami živnost a oprávnění dle IČ a dalších parametrů, které máte například na daňovém dokladu.

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík, registr živnostníků s možností hledání podle základních parametrů, stačí IČ, Jméno a příjmení, Okres, ulice, číslo popisné či jejich kombinace a najdete zda je živnostník oprávněn provozovat nabízené služby.

Vyhledání podnikatelského subjektu:

(např. 65788056)
* nutno zadat
(např. Oskar)
* obchodní firma nebo jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby
(např. Praha)
(např. Bohunice)
(např. Husova)
Č. or. (číslo/ znak): (např. 67/a)
(např. 3152)
 

Více informací


IČ je identifikační číslo podnikatelského subjektu, které mu bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní, IČ přiřazené jednomu podnikatelskému subjektu v České republice by nemělo být přiřazeno žádnému jinému subjektu. IČ je jedinečným identifikátorem a jako takové je tedy nejvhodnějším vyhledávácím kritériem. Pokud zadáte IČ jako vyhledávácí kritérium, budou ostatní vyhledávací kritéria ignorována, dojde k vyhledání subjektů pouze podle IČ. V ideálním případě dojde k vyhledání pouze jediného subjektu. V databázi se však vyskytují i podnikatelé, u nichž není IČ známo. Vždy jde o dočasný stav (IČ bude doplněno v okamžiku, kdy se příslušný živnostenský úřad dozví jeho hodnotu), nicméně podle tohoto kritéria v takových případech požadovaný subjekt nenajdete. Nepodaří-li se Vám vyhledat podnikatele podle IČ, použijte pro vyhledání jiné kritérium - název podnikatele nebo adresu

Podnikatel
Podnikatel nebo název podnikatele je zjednodušené označení pro jméno, pod kterým podnikatelský subjekt vystupuje a je pod ním evidován v Živnostenském rejstříku. Podle typu subjektu se může jednat o obchodní firmu (subjekty zapsané v obchodním rejstříku), název právnické osoby (právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku) nebo jméno a příjmení fyzické osoby včetně případného dodatku (fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku). Hledání podle názvu subjektu probíhá následujícím způsobem:
* Vyhledává se podle jednotlivých slov, nezávisle na pořadí. To znamená, že se vyhledají subjekty, v jejichž názvu, včetně historie, se vyskytovala všechna zadaná slova, nezávisle na tom, v jakém pořadí byla zadána. Kritéria "První Druhá" a "Druhá První" jsou tedy totožná.
* Vyhledává se podle celých slov, nikoliv pouze podle začátků či jednotlivých částí. Chcete-li tedy vyhledat podnikatele "První Druhá", je potřeba název podnikatele zadat jednou z výše uvedených možností. Kritéria jako "Prv Druh" jsou nedostačující, subjekt nebude nevyhledán. Pokud zadáte pouze "První" nebo "Druhá", můžete naopak získat příliš mnoho subjektů, neboť takto zadané kritérium je příliš obecné.